Online-verktyg för masssammanslagning av JSON

Verktygsintroduktion
Detta verktyg stöder sammanslagning av flera JSON-objekt eller -arrayer. Användare kan lägga till eller ta bort inmatningsfält för att mata in flera JSON-data. Resultatet efter sammanslagningen visas nedan och kan kopieras till urklipp med ett klick. Detta verktyg är lämpligt för scenarier som kräver sammanslagning av flera JSON-data, såsom batchdatahantering och konfigurationshantering, eller situationer där flera utdataresultat behöver kombineras till ett, som flera JSONer genererade av ChatGPT. Notera: 1. Detta verktyg stöder endast ytlig sammanslagning av JSON, vilket innebär att det endast sammanslår den första datalagret och inte utför någon rekursiv sammanslagning. Om det finns identiska nycklar i JSON kommer senare data att skriva över tidigare data. 2. Verktyget stöder sammanslagning av JSON-objekt eller -arrayer men stöder endast sammanslagning av samma typ och kan inte blandas.