Online Narzędzie do Masowego Łączenia JSON

Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie wspiera łączenie wielu obiektów lub tablic JSON. Użytkownicy mogą dodawać lub usuwać pola wejściowe, aby wprowadzić wiele danych JSON. Wynik połączenia zostanie wyświetlony poniżej i można go skopiować do schowka jednym kliknięciem. To narzędzie jest odpowiednie do scenariuszy wymagających łączenia wielu danych JSON, takich jak przetwarzanie danych wsadowych i zarządzanie konfiguracją, lub przypadków, gdy wiele wyników wyjściowych musi być połączonych w jeden, takich jak wiele JSONów generowanych przez ChatGPT. Uwaga: 1. To narzędzie wspiera tylko płytkie łączenie JSON, co oznacza, że łączy tylko pierwszą warstwę danych i nie wykonuje łączenia rekursywnego. Jeśli w JSONie występują identyczne klucze, dane późniejsze nadpiszą dane wcześniejsze. 2. To narzędzie wspiera łączenie obiektów lub tablic JSON, ale wspiera tylko łączenie tego samego typu i nie można ich mieszać.