Online JSON Bulk Samenvoegtool

Gereedschap Inleiding
Deze tool ondersteunt het samenvoegen van meerdere JSON-objecten of -arrays. Gebruikers kunnen invoervelden toevoegen of verwijderen om meerdere JSON-gegevens in te voeren. Het resultaat na samenvoeging wordt hieronder weergegeven en kan met één klik naar het klembord worden gekopieerd. Deze tool is geschikt voor scenario's waarin meerdere JSON-gegevens moeten worden samengevoegd, zoals batchgegevensverwerking en configuratiebeheer, of gevallen waarin meerdere uitvoerresultaten tot één resultaat moeten worden gecombineerd, zoals meerdere JSONs gegenereerd door ChatGPT. Opmerking: 1. Deze tool ondersteunt alleen oppervlakkige JSON-samenvoeging, wat betekent dat het alleen de eerste laag van gegevens samenvoegt en geen recursieve samenvoeging uitvoert. Als er identieke sleutels in de JSON zijn, zullen de latere gegevens de eerdere gegevens overschrijven. 2. Deze tool ondersteunt het samenvoegen van JSON-objecten of -arrays, maar ondersteunt alleen het samenvoegen van hetzelfde type en kan niet gemengd worden.