Onlineverktyg för filtrering/sökning/urval av JSON KEY

Text
innehåller
Verktygsintroduktion
Instruktioner för användning: 1. Klistra in eller skriv JSON-data som du vill filtrera i inmatningsrutan till vänster. Du kan välja att klicka på knappen för att formatera eller komprimera JSON-data, eller välja ett exempel på JSON för testning. 2. Ställ in filterregeln, du kan välja typ av valkriterium (text eller reguljära uttryck) och valmetod. Textvalmetoder inkluderar: är, är inte, börjar med, börjar inte med, slutar med, slutar inte med, innehåller, innehåller inte. Ange sedan värdet som ska matchas. 3. Efter att ha ställt in filterregeln kommer verktyget automatiskt att söka och filtrera, och resultaten visas i resultatfältet till höger. Om JSON-indata är felaktiga eller inte överensstämmer med JSON-formatet kommer felinformation att visas i resultatfältet. Vi kommer att försöka behandla dina JSON-indata så mycket som möjligt, till exempel att analysera vissa JSON som inte är standard, där JSON-nycklar inte är citerade. 4. Filterresultaten kommer att behålla sina nivåer i det ursprungliga JSON. 5. Att välja att inkludera arrayindex i filtreringen kommer att behandla serienumret för varje element i en array som en sträng för sökning. 6. Om det är ett inbäddat objekt, när en viss nyckel uppfyller sökvillkoren, kommer sökresultatet att behålla hela innehållet i det objekt som matchar nyckeln. Om du har andra förslag på filtrering eller stöter på problem vid användning, tveka inte att skicka feedback via 'Om oss' i botten av sidan~