Çevrimiçi JSON Toplu Birleştirme Aracı

Araç Girişi
Bu araç, birden fazla JSON nesnesi veya dizisini birleştirmeyi destekler. Kullanıcılar, birden fazla JSON verisini girmek için giriş alanlarını ekleyebilir veya kaldırabilir. Birleştirme sonrası sonuç aşağıda gösterilecek ve tek bir tıklama ile panoya kopyalanabilir. Bu araç, birden fazla JSON verisini birleştirmeyi gerektiren senaryolar için uygundur, örneğin toplu veri işleme ve yapılandırma yönetimi veya birden fazla çıktı sonucunun tek bir sonuca birleştirilmesi gereken durumlar, örneğin ChatGPT tarafından üretilen birden fazla JSON gibi. Not: 1. Bu araç yalnızca yüzeysel JSON birleştirmeyi destekler, yani yalnızca verilerin ilk katmanını birleştirir ve yinelemeli birleştirme yapmaz. JSON içinde aynı anahtarlar varsa, sonraki veriler önceki verilerin üzerine yazılır. 2. Bu araç, JSON nesneleri veya dizilerinin birleştirilmesini destekler ancak yalnızca aynı türün birleştirilmesini destekler ve karıştırılamaz.