Verktyg för konvertering av CamelCase/Underscore/Streck

Verktygsintroduktion
Olika programmeringsspråk och miljöer har olika krav på namngivningskonventioner för variabler och klasser. Vårt verktyg kan hjälpa dig att snabbt konvertera text till olika namngivningskonventioner: lowerCamelCase används ofta vid namngivning av JavaScript-variabler, UpperCamelCase används ofta vid namngivning av Java-klasser, kebab-case används ofta vid namngivning av CSS-klasser, och snake_case med understreck används ofta vid namngivning av Python-variabler. Vi stödjer också allt stora bokstäver separerade med streck och allt stora bokstäver separerade med understreck snake case.