Kopiera JSON-sökväg, Formatera och Komprimera JSON-verktyg

JSON-sökväg:
Klicka på strukturen till höger för att kopiera JSON-sökvägen med ett klick
Verktygsintroduktion
Det här verktyget kan hjälpa dig att enkelt hantera JSON-data. Klistra in JSON-data i inmatningsfältet till vänster, och ett visuellt träd-diagram kommer att genereras till höger. Du kan klicka på trädstrukturen till höger för att automatiskt kopiera JSON-sökvägen, och den valda sökvägen kommer att visas längst upp, vilket undviker det tråkiga i att kopiera JSON-sökvägen nivå för nivå. Detta verktyg kan också hantera icke-standardiserad JSON, som nycklar utan citattecken, JSON med extra kommatecken i slutet, etc. Du kan också använda vårt verktyg för att formatera och komprimera JSON-data till standard JSON. Du kan välja om du vill inkludera rotnoden i sökvägen. Oavsett om du hanterar API-respons, bearbetar JSON-filer, eller hanterar JSON-data i den dagliga utvecklingen, kan detta verktyg erbjuda stor bekvämlighet för dig. Om du tycker att det är lätt att använda, välkommen att bokmärka och dela~