Narzędzie do ekstrakcji i wizualizacji proporcji kolorów obrazu online

Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie może pomóc w przetwarzaniu informacji o kolorach na obrazach. Po przesłaniu obrazu automatycznie ekstrahuje i rozpoznaje kolory na obrazie, oblicza proporcje każdego koloru i sortuje je w kolejności malejącej proporcji koloru na obrazie. Zobaczysz płótno składające się z kolorów na obrazie na stronie, z pionowym rozkładem kolorów zgodnym z ich proporcją na obrazie. Wyświetla 100 najlepszych kolorów pod względem proporcji, reszta jest wyświetlana na szaro. Możesz także zobaczyć wartości RGB i Hex każdego koloru, a także jego proporcję na obrazie. Pamiętaj, że to narzędzie po prostu ekstrahuje i oblicza kolor każdego piksela na obrazie, więc może być wymienionych wiele podobnych kolorów. Jeśli szukasz koloru tematycznego/głównego tonu obrazu, możesz znaleźć narzędzie do ekstrakcji koloru tematycznego/głównego tonu obrazu w menu po lewej stronie.
Oświadczenie o prywatności
To narzędzie nie przesyła ani nie zapisuje twoich zdjęć na serwerze, całe przetwarzanie obrazów odbywa się w przeglądarce.