Onlineverktyg för extraktion och visualisering av bildfärgförhållande

Verktygsintroduktion
Det här verktyget kan hjälpa till att bearbeta färginformation i bilder. Efter att ha laddat upp en bild extraherar den automatiskt och känner igen färgerna i bilden, beräknar proportionen av varje färg, och rangordnar dem i fallande ordning av färgproportion i bilden. Du kommer att se en duk bestående av färgerna i bilden på sidan, med den vertikala stapelfördelningen av färgerna i överensstämmelse med deras proportion i bilden. Den visar de 100 översta färgerna i proportion, med resten visas som grått. Du kan också visa RGB- och Hex-värdena för varje färg, samt dess proportion i bilden. Observera att detta verktyg helt enkelt extraherar och beräknar färgen på varje pixel i bilden, så många liknande färger kan listas. Om du letar efter temafärgen/huvudfärgtonen på bilden kan du hitta Verktyget för extraktion av bildtemafärg/huvudfärgton från vänstermenyn.
Integritetspolicy
Detta verktyg laddar inte upp eller sparar dina bilder till servern, all bildbehandling sker i din webbläsare.