Online Narzędzie do Konwersji Kolorowych Obrazów na Skale Szarości/Czarno-Biały

Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie online pozwala na konwersję kolorowych obrazów na obrazy w skali szarości lub czarno-białe. Prześlij obraz, wybierz operację konwersji, którą chcesz, kliknij przycisk i otrzymasz przetworzony obraz. Przetworzony obraz można pobrać i zapisać. Obrazy w skali szarości to obrazy, które zawierają tylko informacje o skali szarości. Nie mają informacji o kolorze, tylko o jasności. Każdy piksel zawiera odcień szarości od czarnego do białego. Obrazy czarno-białe dodatkowo upraszczają informacje o kolorze, każdy piksel jest czysto czarny lub czysto biały, bez szarości pomiędzy. Konwertując kolorowe obrazy na skalę szarości lub czarno-białe, możesz uzyskać retro, artystyczny efekt lub fajny efekt czarno-białego. Zasada działania tego narzędzia polega na tym, że dla konwersji na skalę szarości obliczamy wartość jasności każdego piksela i następnie używamy tej wartości jasności dla nowego piksela w skali szarości. Dla konwersji na czarno-biały używamy przetwarzania progowego, decydując, czy piksel jest czarny, czy biały, w zależności od tego, czy jasność każdego piksela przekracza ustalony próg, a nasz algorytm dynamicznie oblicza próg dla różnych obrazów, aby uzyskać najlepszy efekt konwersji. Ta metoda przetwarzania może wyprodukować jasny efekt czarno-białego, ale niektóre detale mogą zostać utracone. To narzędzie jest odpowiednie dla wszystkich typów obrazów, w tym, ale nie ograniczając się do .jpeg, .png, .gif, itp. Dodaj to narzędzie do zakładek i udostępnij~
Oświadczenie o prywatności
To narzędzie nie przesyła ani nie zapisuje twoich zdjęć na serwerze, całe przetwarzanie obrazów odbywa się w przeglądarce.