Narzędzie do obracania obrazów online

Niestandardowy kąt obrotu
Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie służy do obracania obrazu pod dowolnym kątem. Prześlij obraz, wybierz operację obracania, kliknij przycisk, a otrzymasz obrócony obraz. Możesz także wprowadzić dowolny kąt obrotu. Obrócony obraz można pobrać. Jeśli kąt obrotu nie jest wielokrotnością 90 stopni, pojawi się dodatkowa przestrzeń, którą uczyniliśmy przezroczystą, a kliknięcie 'pobierz' spowoduje pobranie obrazu w formacie PNG.
Oświadczenie o prywatności
To narzędzie nie przesyła ani nie zapisuje twoich zdjęć na serwerze, całe przetwarzanie obrazów odbywa się w przeglądarce.