Ekstraktor Koloru Motywu/Głównego Tonu Koloru Obrazu

Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie jest używane do ekstrakcji koloru motywu z obrazu. Prześlij obraz, wybierz liczbę kolorów motywu, które chcesz wygenerować, kliknij oblicz, a odpowiadająca liczba kolorów motywu zostanie wyekstrahowana, aby znaleźć główny ton koloru obrazu. Możesz dostosować liczbę kolorów do ekstrakcji, zmieniając wartość liczby głównych tonów koloru. Zasada Działania: Użycie algorytmu k-means do ekstrakcji głównych kolorów. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny stosunek kolorów, wybierz narzędzie do ekstrakcji i wizualizacji stosunku kolorów obrazu z menu po lewej stronie.
Oświadczenie o prywatności
To narzędzie nie przesyła ani nie zapisuje twoich zdjęć na serwerze, całe przetwarzanie obrazów odbywa się w przeglądarce.