CamelCase / Alt Çizgi / Kısa Çizgi Dönüşüm Aracı

Araç Girişi
Farklı programlama dilleri ve ortamlar, değişkenlerin ve sınıfların adlandırma kuralları için farklı gerekliliklere sahiptir. Araçlarımız, metni hızla farklı adlandırma kurallarına dönüştürmenize yardımcı olabilir: lowerCamelCase genellikle JavaScript değişken adlandırmasında kullanılır, UpperCamelCase genellikle Java sınıf adlandırmasında kullanılır, kebab-case genellikle CSS sınıf adlandırmasında kullanılır ve alt çizgi ile snake_case genellikle Python değişken adlandırmasında kullanılır. Ayrıca, tüm büyük harfli kısa çizgi ayrılmış ve tüm büyük harfli alt çizgi ayrılmış snake case'i de destekleriz.