CamelCase / Underscore / Koppelteken Conversietool

Gereedschap Inleiding
Verschillende programmeertalen en omgevingen hebben verschillende eisen voor de naamgevingsconventies van variabelen en klassen. Onze tool kan je snel tekst laten converteren naar verschillende naamgevingsconventies: lowerCamelCase wordt vaak gebruikt in JavaScript variabelennaamgeving, UpperCamelCase wordt vaak gebruikt in Java klasse naamgeving, kebab-case wordt vaak gebruikt in CSS klasse naamgeving, en snake_case met underscores wordt vaak gebruikt in Python variabelennaamgeving. We ondersteunen ook alle uppercase koppelteken-gescheiden en alle uppercase underscore-gescheiden snake case.