Công cụ Lọc/Tìm kiếm/Lựa chọn JSON Trực tuyến

Văn bản
Chứa
Giới Thiệu Công Cụ
Chế độ nghiêm ngặt: Trong chế độ này, tìm kiếm sẽ không ép buộc chuyển đổi loại. Khi tìm kiếm một số, nó sẽ chỉ khớp với giá trị của loại số, chẳng hạn như 12345, và nó sẽ không khớp với các giá trị loại chuỗi như số 12345 trong dấu ngoặc kép. Khi tìm kiếm văn bản, nó sẽ chỉ khớp với giá trị loại văn bản. Bạn có thể chọn bật chế độ nghiêm ngặt theo nhu cầu thực tế của bạn.
Hướng dẫn sử dụng: 1. Dán hoặc nhập dữ liệu JSON bạn muốn lọc vào hộp nhập bên trái. Bạn có thể chọn nhấp vào nút để định dạng hoặc nén dữ liệu JSON, hoặc chọn một ví dụ JSON để kiểm tra.
2. Đặt các quy tắc lọc, bạn có thể chọn loại điều kiện lọc (số, văn bản hoặc biểu thức chính quy) và phương pháp lọc. Các phương pháp lọc số bao gồm: =, !=, >, >=, <, <=. Các phương pháp lọc văn bản bao gồm: Là, Không là, Bắt đầu với, Không bắt đầu với, Kết thúc với, Không kết thúc với, Chứa, Không chứa. Sau đó nhập giá trị bạn cần khớp.
3. Sau khi đặt các quy tắc lọc, công cụ sẽ tự động tìm kiếm và lọc và hiển thị kết quả trong khu vực kết quả ở bên phải. Nếu dữ liệu JSON nhập vào không chính xác hoặc không tuân theo định dạng JSON, thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong khu vực kết quả. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích JSON bạn nhập vào nhiều nhất có thể, chẳng hạn như có thể phân tích một số JSON không chuẩn như các khóa JSON không có dấu ngoặc kép.
4. Kết quả lọc sẽ giữ nguyên cấp độ trong JSON gốc.
Nếu bạn có các gợi ý lọc khác hoặc gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, vui lòng phản hồi cho chúng tôi thông qua 'Về chúng tôi' ở cuối trang~
Mỗi khoản quyên góp giúp chúng tôi làm tốt hơn, cảm ơn sự hỗ trợ hào phóng của bạn!