படம் சாதனங்கள்

ஆன்லைன் படம் பிளவுகள் சாதனம் - கிரிட் படம் உருவாக்கி

கிடைமட்ட வெட்டல்கள்:
செங்குத்து வெட்டல்கள்:
சாதனம் அறிமுகம்
இந்த சாதனம் ஆன்லைனில் படங்களை பிளவுகள்,படங்களை பாகங்கள் வெட்ட, குறிப்பிட்ட வரிசைகள் மற்றும் நிலைகளுக்கு வெட்டுவது பொருந்தும். வி.சி.கே. செயல்பாட்டிற்காகப் பொருந்தக்கூடியது போன்றவை, Instagram போன்றவற்றில் பலப்படங்கள் உருவாக்க உதவும். சாதனத்தின் அம்சங்கள்: 1. சதுரங்களில் வெட்ட அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெட்ட அளவுக்கு ஒப்பீடு செய்ய விருப்பமளிக்கலாம், பல பரிமாணங்களை எளிதாக பொருத்த. 2. படத்தை வெட்ட வரிசைகள் மற்றும் நிலைகள் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடலாம், வெட்ட விளைவுகளை நன்கு கட்டுப்படுத்தும். 3. PNG, JPG, JPEG போன்ற பல பட வடிவங்களை ஆதரிக்கிறது, பதிவிறக்கப்பட்ட படங்களை ZIP தொகுப்பாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம். சதுரத்தில் வெட்ட முயற்சி செய்தால், அது PNG படங்களாக பதிவிறக்கப்படும்; இல்லாவிட்டால், அசல் படத்தின் வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும். 4. முழுமையாக உலாவியில் செயல்படும், சர்வருடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்கிறது. நீங்கள் வடிவமைப்பு, காட்சிகள், சமூக ஊடக உள்ளடக்கம் உருவாக்கம், சந்தைப்படுத்தல் பொருள்கள், கலைகள் அல்லது வேறு எந்த காரணத்திற்காகவோ தேவைப்பட்டால், இந்த சாதனம் விரைவாக உங்கள் தேவைகளைச் சந்திக்கும். எங்கள் சாதனங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தால், மேலும் பல உருவாக்கர்களுக்கு உதவ பகிரவும்!
தனியுரிமை அறிக்கை
இந்த சாதனம் உங்கள் படங்களை சேவையகத்திற்கு பதிவேற்றவோ அல்லது சேமிக்கவோ செய்யவில்லை, அனைத்து பட செயலாக்கம் உங்கள் உலாவியில் செய்யப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு நன்கொடையும் நம்மைச் சிறப்பாகச் செய்ய உதவுகிறது, உங்கள் உதாரமான ஆதரவுக்கு நன்றி!