Narzędzie do Konwersji Wielkości Liter w Języku Angielskim Online

Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie pozwala szybko konwertować wielkość liter w tekście. Wklej lub wprowadź tekst do pola wprowadzania, a następnie wybierz żądaną opcję konwersji. Możesz wybrać wielkie litery, małe litery, z dużej litery każde słowo, lub z dużej litery pierwszą literę każdego zdania. Uwaga: Zdania są oddzielone przecinkami, kropkami, wykrzyknikami i dwukropkami. Inne symbole nie są uważane za interpunkcję kończącą zdanie. Jeśli uważasz, że to narzędzie jest przydatne, nie krępuj się dodać go do zakładek i podzielić się nim z innymi.