Narzędzie do masowej konwersji tekstu angielskiego na cyfry online

Wynik
Wprowadzenie do narzędzia
To narzędzie służy do konwertowania angielskiej notacji tekstowej na notację numeryczną. Wprowadź angielski tekst w powyższym polu wprowadzania, a zostanie on automatycznie przeliczony na liczby. Funkcje tego narzędzia obejmują: 1. Wsparcie dla dodatnich liczb, liczb ujemnych i miejsc dziesiętnych. 2. Wsparcie dla masowej konwersji. Możesz oddzielić duże ilości liczb tekstowych za pomocą dowolnego symbolu lub przerwy wiersza, aby osiągnąć masową konwersję. 3. Można analizować angielskie liczby tekstowe w dużych akapitach. Skonwertuj na format numeryczny na raz w dużych ilościach. Zachęcamy do dodawania zakładek, udostępniania i korzystania!
Każda darowizna pomaga nam robić to lepiej, dziękujemy za hojność!