Online Frågeverktyg för Websäkra Färger

#000000
rgb(0,0,0)
#000033
rgb(0,0,51)
#000066
rgb(0,0,102)
#000099
rgb(0,0,153)
#0000CC
rgb(0,0,204)
#0000FF
rgb(0,0,255)
#003300
rgb(0,51,0)
#003333
rgb(0,51,51)
#003366
rgb(0,51,102)
#003399
rgb(0,51,153)
#0033CC
rgb(0,51,204)
#0033FF
rgb(0,51,255)
#006600
rgb(0,102,0)
#006633
rgb(0,102,51)
#006666
rgb(0,102,102)
#006699
rgb(0,102,153)
#0066CC
rgb(0,102,204)
#0066FF
rgb(0,102,255)
#009900
rgb(0,153,0)
#009933
rgb(0,153,51)
#009966
rgb(0,153,102)
#009999
rgb(0,153,153)
#0099CC
rgb(0,153,204)
#0099FF
rgb(0,153,255)
#00CC00
rgb(0,204,0)
#00CC33
rgb(0,204,51)
#00CC66
rgb(0,204,102)
#00CC99
rgb(0,204,153)
#00CCCC
rgb(0,204,204)
#00CCFF
rgb(0,204,255)
#00FF00
rgb(0,255,0)
#00FF33
rgb(0,255,51)
#00FF66
rgb(0,255,102)
#00FF99
rgb(0,255,153)
#00FFCC
rgb(0,255,204)
#00FFFF
rgb(0,255,255)
#330000
rgb(51,0,0)
#330033
rgb(51,0,51)
#330066
rgb(51,0,102)
#330099
rgb(51,0,153)
#3300CC
rgb(51,0,204)
#3300FF
rgb(51,0,255)
#333300
rgb(51,51,0)
#333333
rgb(51,51,51)
#333366
rgb(51,51,102)
#333399
rgb(51,51,153)
#3333CC
rgb(51,51,204)
#3333FF
rgb(51,51,255)
#336600
rgb(51,102,0)
#336633
rgb(51,102,51)
#336666
rgb(51,102,102)
#336699
rgb(51,102,153)
#3366CC
rgb(51,102,204)
#3366FF
rgb(51,102,255)
#339900
rgb(51,153,0)
#339933
rgb(51,153,51)
#339966
rgb(51,153,102)
#339999
rgb(51,153,153)
#3399CC
rgb(51,153,204)
#3399FF
rgb(51,153,255)
#33CC00
rgb(51,204,0)
#33CC33
rgb(51,204,51)
#33CC66
rgb(51,204,102)
#33CC99
rgb(51,204,153)
#33CCCC
rgb(51,204,204)
#33CCFF
rgb(51,204,255)
#33FF00
rgb(51,255,0)
#33FF33
rgb(51,255,51)
#33FF66
rgb(51,255,102)
#33FF99
rgb(51,255,153)
#33FFCC
rgb(51,255,204)
#33FFFF
rgb(51,255,255)
#660000
rgb(102,0,0)
#660033
rgb(102,0,51)
#660066
rgb(102,0,102)
#660099
rgb(102,0,153)
#6600CC
rgb(102,0,204)
#6600FF
rgb(102,0,255)
#663300
rgb(102,51,0)
#663333
rgb(102,51,51)
#663366
rgb(102,51,102)
#663399
rgb(102,51,153)
#6633CC
rgb(102,51,204)
#6633FF
rgb(102,51,255)
#666600
rgb(102,102,0)
#666633
rgb(102,102,51)
#666666
rgb(102,102,102)
#666699
rgb(102,102,153)
#6666CC
rgb(102,102,204)
#6666FF
rgb(102,102,255)
#669900
rgb(102,153,0)
#669933
rgb(102,153,51)
#669966
rgb(102,153,102)
#669999
rgb(102,153,153)
#6699CC
rgb(102,153,204)
#6699FF
rgb(102,153,255)
#66CC00
rgb(102,204,0)
#66CC33
rgb(102,204,51)
#66CC66
rgb(102,204,102)
#66CC99
rgb(102,204,153)
#66CCCC
rgb(102,204,204)
#66CCFF
rgb(102,204,255)
#66FF00
rgb(102,255,0)
#66FF33
rgb(102,255,51)
#66FF66
rgb(102,255,102)
#66FF99
rgb(102,255,153)
#66FFCC
rgb(102,255,204)
#66FFFF
rgb(102,255,255)
#990000
rgb(153,0,0)
#990033
rgb(153,0,51)
#990066
rgb(153,0,102)
#990099
rgb(153,0,153)
#9900CC
rgb(153,0,204)
#9900FF
rgb(153,0,255)
#993300
rgb(153,51,0)
#993333
rgb(153,51,51)
#993366
rgb(153,51,102)
#993399
rgb(153,51,153)
#9933CC
rgb(153,51,204)
#9933FF
rgb(153,51,255)
#996600
rgb(153,102,0)
#996633
rgb(153,102,51)
#996666
rgb(153,102,102)
#996699
rgb(153,102,153)
#9966CC
rgb(153,102,204)
#9966FF
rgb(153,102,255)
#999900
rgb(153,153,0)
#999933
rgb(153,153,51)
#999966
rgb(153,153,102)
#999999
rgb(153,153,153)
#9999CC
rgb(153,153,204)
#9999FF
rgb(153,153,255)
#99CC00
rgb(153,204,0)
#99CC33
rgb(153,204,51)
#99CC66
rgb(153,204,102)
#99CC99
rgb(153,204,153)
#99CCCC
rgb(153,204,204)
#99CCFF
rgb(153,204,255)
#99FF00
rgb(153,255,0)
#99FF33
rgb(153,255,51)
#99FF66
rgb(153,255,102)
#99FF99
rgb(153,255,153)
#99FFCC
rgb(153,255,204)
#99FFFF
rgb(153,255,255)
#CC0000
rgb(204,0,0)
#CC0033
rgb(204,0,51)
#CC0066
rgb(204,0,102)
#CC0099
rgb(204,0,153)
#CC00CC
rgb(204,0,204)
#CC00FF
rgb(204,0,255)
#CC3300
rgb(204,51,0)
#CC3333
rgb(204,51,51)
#CC3366
rgb(204,51,102)
#CC3399
rgb(204,51,153)
#CC33CC
rgb(204,51,204)
#CC33FF
rgb(204,51,255)
#CC6600
rgb(204,102,0)
#CC6633
rgb(204,102,51)
#CC6666
rgb(204,102,102)
#CC6699
rgb(204,102,153)
#CC66CC
rgb(204,102,204)
#CC66FF
rgb(204,102,255)
#CC9900
rgb(204,153,0)
#CC9933
rgb(204,153,51)
#CC9966
rgb(204,153,102)
#CC9999
rgb(204,153,153)
#CC99CC
rgb(204,153,204)
#CC99FF
rgb(204,153,255)
#CCCC00
rgb(204,204,0)
#CCCC33
rgb(204,204,51)
#CCCC66
rgb(204,204,102)
#CCCC99
rgb(204,204,153)
#CCCCCC
rgb(204,204,204)
#CCCCFF
rgb(204,204,255)
#CCFF00
rgb(204,255,0)
#CCFF33
rgb(204,255,51)
#CCFF66
rgb(204,255,102)
#CCFF99
rgb(204,255,153)
#CCFFCC
rgb(204,255,204)
#CCFFFF
rgb(204,255,255)
#FF0000
rgb(255,0,0)
#FF0033
rgb(255,0,51)
#FF0066
rgb(255,0,102)
#FF0099
rgb(255,0,153)
#FF00CC
rgb(255,0,204)
#FF00FF
rgb(255,0,255)
#FF3300
rgb(255,51,0)
#FF3333
rgb(255,51,51)
#FF3366
rgb(255,51,102)
#FF3399
rgb(255,51,153)
#FF33CC
rgb(255,51,204)
#FF33FF
rgb(255,51,255)
#FF6600
rgb(255,102,0)
#FF6633
rgb(255,102,51)
#FF6666
rgb(255,102,102)
#FF6699
rgb(255,102,153)
#FF66CC
rgb(255,102,204)
#FF66FF
rgb(255,102,255)
#FF9900
rgb(255,153,0)
#FF9933
rgb(255,153,51)
#FF9966
rgb(255,153,102)
#FF9999
rgb(255,153,153)
#FF99CC
rgb(255,153,204)
#FF99FF
rgb(255,153,255)
#FFCC00
rgb(255,204,0)
#FFCC33
rgb(255,204,51)
#FFCC66
rgb(255,204,102)
#FFCC99
rgb(255,204,153)
#FFCCCC
rgb(255,204,204)
#FFCCFF
rgb(255,204,255)
#FFFF00
rgb(255,255,0)
#FFFF33
rgb(255,255,51)
#FFFF66
rgb(255,255,102)
#FFFF99
rgb(255,255,153)
#FFFFCC
rgb(255,255,204)
#FFFFFF
rgb(255,255,255)
Verktygsintroduktion
Websäkra färger är en uppsättning färger som kan visas konsekvent på alla webbläsare och operativsystem. Detta koncept kommer främst från de tidiga 256-färgsskärmarna, där endast ett litet urval av färger kunde behålla konsistens över flera enheter. Användningsfall: 1. Plattformsoberoende UI-design: Se till att färger förblir konsekventa på alla enheter och webbläsare. 2. Kompatibilitet med äldre hårdvara och webbläsare: Även om moderna enheter vanligtvis kan visa ett brett spektrum av färger korrekt, kan användning av websäkra färger erbjuda en bättre användarupplevelse på vissa äldre eller lägre presterande hårdvaror. Begränsningar: 1. Begränsat färgomfång: Websäkra färger erbjuder en relativt begränsad uppsättning färgalternativ och kan inte vara lämpliga för designer som kräver en rik färgpalett. 2. Minskande betydelse på moderna enheter: Med framstegen inom visningsteknik minskar behovet av websäkra färger, även om de fortfarande är användbara i vissa situationer. Hur man använder: I detta verktyg erbjuder vi en uppsättning websäkra färger, presenterade i Hex och RGB-format.
Om det här verktyget är till hjälp, kan du bjuda mig på en kaffe? Tack för din generositet!
Buy Me a Coffee at ko-fi.com